Buharlı Makine İcat Edilmeseydi??

O değil de ..!

Şu buharlı makinalar icat edilmeseydi, sanayi devrimi yapılmasaydı, seri üretime geçilmez, üretim maliyetleri düşmez, üretilenleri satın alsınlar diye tüketim toplumu oluşturulmazdı.

Emperyalist devletler  zayıf devletlerin kaynaklarını sömürmez, savaşlar kazanılsın diye daha güçlü silahlar geliştirilmez, tüketim döngüsü devam etsin diye insanlar mala! döndürülmezdi.

Peki Dünya daha güzel bir yer olur muydu? İçine etmek insanoğlunun yapısında var yine bir yol bulunurdu.

Aşağıdaki videoyu seviyorum;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *