Mobil Pazarlama #1: Mobil Pazarlama Nedir?

Posta gönderme, televizyon, dergiler, sokak tanıtımları, telemarketing, radyo, gazete ve sarı sayfalar gibi yöntemler kullanılmaya başladıkları ilk günden beri etkili pazarlama araçları oldular. Ancak zamanla bu etkilerini kaybetmeye başladılar, çünkü mesajı alan tüketici uğradığı bu mesaj bombardımanına karşı bir savunma mekanizması geliştirerek birçok mesajı görmezden gelmeye başladı. Bu da eski metotları daha verimsiz hale getirmeye başladı. Takip eden süreçte bu metotlara olan talebin hızla düşüşe geçmesine paralel olarak teknolojik altyapısının sağladığı avantajlar sayesinde dijital pazarlama araçları yani sosyal medya, online video, arama motoru optimizasyonu, e-mail marketing, mobil pazarlama gibi interaktif pazarlama faaliyetleri artışa geçti.

Günümüzde bu araçlardan en yenisi ve en etkin olanlarından bir tanesi mobil pazarlamadır.

Amerikan Mobil Pazarlama Birligi MMA’nın (Mobile Marketing Association) yapmıs oldugu tanıma göre mobil pazarlama; organizasyonlara herhangi bir mobil cihaz veya ağ aracılığı ile hedef kitleleri ile interaktif ve onların ilgi alanlarına uygun bir şekilde iletişim ve bağlılık kurabilme imkanı veren uygulamalar kümesidir. Bu uygulamalar kümesi tanımı içinde aktiviteler, kurumlar, süreçler, sektör oyuncuları, standartlar, reklam ve medya, promosyon, ilişki yönetimi, CRM, müşteri hizmetleri, sadakat, sosyal pazarlama ve pazarlama her türlü yeni biçimlerini kapsamaktadır. Müşteri ile bağ kurma kavramı ise ilişki başlatma, müşteri kazanma, aktivite oluşturma, sosyal etkileşim oluşturma anlamına gelmektedir. Daha az akademik dille söylemek gerekirse; reklam ve satış promosyon aktivitelerinde mesajın mobil kanallar yolu ile müşteriye ulaştırılmasını hedef alan bir pazarlama meto. Bu pazarlama türünün iletisim metodu içerisinde ses dosyaları, SMS, MMS, WAP mesajlar, bluetooth, Java, SyncML, görüntü ve sesli mesajlar, mobil uygulamalar yer almaktadır

mobile-marketing
SMS, MMS, WAP mesajlar, bluetooth, Java, SyncML, görüntü ve sesli mesajlar, mobil uygulamalar en çok kullanılan mobil pazarlama araçlarıdır

Cep telefonu üzerinden pazarlama yöntemi özellikle 2000’li yılların başında, kısa mesajın Avrupa ve Asya’nın bazı bölümlerinde popüler olmasıyla ve şirketlerin bireylerden cep telefon numaralarını toplayarak pazarlama içerikli mesajlar göndermesiyle hız kazandı. Mobil pazarlamada müşteri ile olan etkileşim cep telefonu ya da benzeri bir mobil cihaz ile sağlanır. Bu etkileşim aboneye basit bir pazarlama mesajı göndererek, yeni bir kampanyaya katılmaya çağırarak ya da mobil bir websitesini ziyaret etmeye yönlendirerek yapılabilir. Mobil iletişim sadece insanların cep telefonları ile internete bağlanmasını sağlamakla kalmaz ayrıca onlarla iletişim kurabilmek ve mesajımızı en verimli yollardan iletebilmek için bir kanal oluşturur. Bu anlamda mobil pazarlama, son zamanlarda alışkın olduğumuz interaktif pazarlama metotları arasında en akıcı ve etkileşimi yüksek olanlarından biridir.

Mobil pazarlamaya bu yetenekleri kazandıran özelliklerinden bir sonraki yazıda bahsedeceğim bahsettim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *