Servis Sağlayıcılar Neden Buluta Geçiyor ?

Ülkemizde olmasa da tüm dünyada bulut teknolojilerine geçiş ciddi anlamda artıyor. Peki bunun sebebi ne? Miyadını doldurmuş her teknoloji kendisini yenisi ile değiştiriyor. Rekabetin son derece yüksek olduğu telekom sektöründe yapılan yatırımın,  operasyonel ve finansal fayda sağlaması gerektiği çok önemli bir gerçek.

Telekom sektörü ve çözümleri için konuşursak  broadband internetin yayılması, akıllı telefonlar ve 3G gibi teknolojilerin yaygınlaşmasından sonra son kullanıcı çok büyük oranda data talep etmeye başladı ve bu talep giderek de artacak. Bu ortamda operatörlerin müşterilere daha hızlı ve daha yüksek hacimde bağlanabilirlik sağlamaları lazım. Bulutun en büyük özelliği operatörlere bu yüksek hacmi, daha düşük maliyet ile karşılama fırsatını veriyor olması.

Şu aşamada çok da destekli görünmese de yapılan araştırmalarda bulut networklerin operatörlere yıllık CAPEX ‘de yüzde 9,  işletme masraflarında yüzde 10 ve toplam maliyette de yüzde 10 luk bir azalma sağlayacağı öngörülüyor. Bir diğer önemli konu ise geleneksel networklerde yeni servisler için yapılacak kuluçka dönemi yatırımları milyonlarca doları ve projelerin tamamlanması 1 ila 3 yılı bulabiliyorken, bulut ile bu süre yarım seneye düşebiliyor, üstelik onda biri maliyetine.

Kullanıcının hız ve kalite talebinin aynı zamanda çekeceği veri hacminin artmaya devam edeceğini düşündüğümüzde  sağlayacağı hem maliyet hem de esneklik ile operatörlerin bu teknolojiye yatırım yapmaları çok makul görünüyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *