Teknoloji Sektöründe Yakın Geleceğin Trendleri – 2

Yazının ilk bölümünde uzak erişim ve bunun kontrolu, güvenliği, M2M gibi konulara değinmiştik. Yazının ikinci bölümünde ise daha çok  bulut, bulut  güvenliği ve bantgenişliği ile ilgili durumlardan bahsedicez.

6. Bulut servisleri dikey çözümlere odaklanmaya başlayacakla. Uygulama geliştirici / sağlayıcıları GSM operatörü gibi büyük network sahipleri ile stratejik ortaklıklar yapabilirler. Bir örneği Amerika ‘da AT&T ile Accenture arasında medikal görüntüleme sistemleri projesi. Ya da mobil operatörler kendi geliştirdikleri yeni servisleri bulut server tedarikçilerinde barındırabilirler. Aslında şu anda genel eğilim kendi bulut bilişim şirketini satın alma eğiliminde ama operatörün geliştireceği servisin kompleksliği ve büyüklüğüne göre bulut bilişime yapılacak stratejisi de farklı olacaktır. Konuyu merak edenler linkteki haberden daha fazla detay öğrenebilirler

7. Teknolojik çözümler buluta kaymaya başladıkça bulut güvenliği daha önemli olmaya başlayacak. Bu konu üzerinde çalışmalar sıklaşacak ve uzmanlıklar artacak. Bulut servis sağlayıcıları güvenlik konusunda güvenilirliklerini arttırdıkça networklerini buluta taşıyan şirketlerin sayısı artacak ve sektör güçlenecek

Yüksek Bantgenişliği Gerektiren Servisler

8. Şirketlerin networklerini buluta taşıması biraz da bulut sağlayıcılarının network performanslarının güvenilir seviyeye gelmesi ile ilgili.  Taşıyıcı operatörler belirli yükler için performans göstergeleri sunsalar da daha fazla yük için aynı performans kriterlerini de sağlayabilmeleri önemli. Bandwith-on-demand performansları çok önemli bir kriter.

9. 4G teknolojisi  sabit operatörleri de etkilemeye başlayacak.  Servis sağlayıcıları müşteri tarafındaki cihazlarda (ör: modem) radikal bir değişkliğe gidecekler. Düşük maliyetli, hem wireless 3G/4G yayını yapabilen modemler sayesinde ev kullanıcısı evde sabit internet erişimini 4G networkü üzerinden gerçekleştirebilecek.  Aynı şekilde sokaktaki vatandaş da evdeki kullanıcının bandwidthini paylaşarak yine 3G / 4G network üzerinden telefon görüşmesi yapabilecek. Bu sebeple operatörler, internet servis sağlayıcı satın almaları yapacaklar. Türkiye ‘de de son yıllarda bu tarz ortaklıkların örneğine rastlıyoruz (Turkcell – Superonline, Avea-TTNet, Vodafone – Koçnet)

10.  Microsoft ‘un skype satın alması ve muhtemelen diğer bazı “birlikte çalışma” servislerine entegre edilecek olması, bu servislerin birçok kurumsal müşteri tarafından da kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda servislerin talep edeceği bandgenişliği ve yük operatörler için korkutucu duruyor.  Ancak henüz 2012 – 2013 yıllarında bunun çok da büyük etki oluşturması beklenmiyor. Bu entegrasyon ve hizmetin yayılması biraz vakit alacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *